Игри

Информация за страница Мелник

Мелник е град в Югозападна България. Намира се в Благоевградска област, община Сандански. Известен е с това, че е най-малкият град на територията на страната. Разположен е в планински район в югозападните поли на планината Пирин. През него протича Мелнишката река, която е ляв приток на Струма. Роженският манастир пък е разположен само на 7 км от града. За любителите на природата съществува и пряка пътека, която минава през природния феномен Мелнишки пирамиди. Няма точни и конкретни сведения относно точното възникване на града. Смята се, че неговото име има чисто славянски произход. На базата на археологически проучвания се счита, че отначало градът възниква като крепост за охрана на южната българска граница след сключване на договора между България и Византия от 864 г. В средата на 13-ти век той преминава в границите на Никейската империя. Михаил Палеолог поддържа добри отношения с българите, той е назначен през 1252 г. за заместник на никейския император Йоан 3-ти Дука Ватаци.

    Мелник попада под османска власт след 1395 г. Градът и околностите са включени в територията на Кюстендилски санджак като самостоятелна нахия. През първите векове на робството той значително упада, но в края на 18-ти и началото на 19-ти век отново се стабилизира. Производството на тютюн и вино са едни от основните поминъци, с които си изкарва прехраната местното население. Най-известните търговци от града са от фамилията Кордопулос, чиято къща и винарска изба в наши дни е превърната в музей. В града функционират около 70 църкви, а в околностите има четири манастира. Също така градът е разполагал с изключително богата библиотека. Първото българско училище в града се разкрива на 5 март 1873 г. от Петър Сарафов в дома на свещеника Атанас Павлов. Училището се посещава не само от живеещите в града деца, но и от тези от околните села. На мястото на Сарафов като учител идва Иван Козарев, тъй като първият е наклеветен от гръцките власти и не успява да завърши докрай учебната година. В навечерието на Руско – турската война училището е затворено и отваря отново врати през 1881 г. По-късно Хаджи поп Димитър от Черешница дарява сграда за българското училище.

    През първото десетилетие на 20-ти век почти цялото население на Мелник се намира в лоното на Цариградската патриаршия. В него функционират прогимназиално и основно българско училище, а така също и две на брой прогимназиални и две основни гръцки училища. Когато през 1912 г. избухва първата от двете Балкански войни, доброволци в Македоно – одринското опълчение са шест души от града. По време на войната през месец октомври в местността Грозни дол, намираща се южно от града, са избити 26 български заложници от града от турската войска. На 17 октомври 1912 г. градът е освободен от османските поробители от четата на Яне Сандански. Георги Коцев е избран от местното население за кмет, а за помощник – кмет е назначен Петър Говедаров. В периода между 1913 и 1925 г. градът е околийски център. Той остава встрани от новия път по долината на Струма и постепенно запада. От 1968 г. пък той е обявен за град – музей.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker